Kotrri, P. (2023) “Zhvillimi i gjuhësisë në Insbruk të Austrisë: Albanologjia si një drejtim i veçantë kërkimor”, Phoenix, 3(1), pp. 47–59. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/952 (Accessed: 24 April 2024).