Luli, F. (2023) “Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut”, Phoenix, 3(1), pp. 75–80. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/955 (Accessed: 13 April 2024).