Lelçaj, L. (2023) “Instrumentet për rregullimin e marrdhënieve juridike dhe zgjidhjen e konflikteve e drejta zakonore apo ligji pozitiv?”, Phoenix, 3(1), pp. 112–120. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/959 (Accessed: 16 April 2024).