Zadeja, L. (2023) “Veprimtaritë kulturore të zhvilluara gjatë muajit nëntor 1998”, Phoenix, 3(1), pp. 121–122. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/960 (Accessed: 13 April 2024).