[1]
B. Beci, “Nga historia e standardizimit te Shqipes”, PHO, vol. 4, no. 3-6, pp. 160–181, Jun. 2023.