[1]
S. Pepa, “Atë Donat Kurti - dijetar i martirizuar: Në 18-vjetorin e vdekjes”, PHO, vol. 5, no. 1-3, pp. 86–94, Jun. 2023.