[1]
F. Luli, “Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut”, PHO, vol. 3, no. 1, pp. 75–80, May 2023.