[1]
T. Gjuraj, “Parimi i utilitarianizmit dhe rregullat e tij kontradiktore”, PHO, vol. 3, no. 1, pp. 103–111, May 2023.