[1]
L. Lelçaj, “Instrumentet për rregullimin e marrdhënieve juridike dhe zgjidhjen e konflikteve e drejta zakonore apo ligji pozitiv?”, PHO, vol. 3, no. 1, pp. 112–120, May 2023.