Armillota, G. “Një Histori E Gjatë Që Fillon Rreth gjysmës Së Shekullit XV”. Phoenix, vol. 5, no. 1-3, June 2023, pp. 25-30, https://albanica.al/phoenix/article/view/1259.