Pepa, S. “Atë Donat Kurti - Dijetar I Martirizuar: Në 18-Vjetorin E Vdekjes”. Phoenix, vol. 5, no. 1-3, June 2023, pp. 86-94, https://albanica.al/phoenix/article/view/1265.