Havel, V., and G. Hoxha. “Europa Duhet Të bëhet Atdheu I Vlerave Tona Të përbashkëta”. Phoenix, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 4-8, https://albanica.al/phoenix/article/view/949.