Kotrri, P. “Zhvillimi I gjuhësisë Në Insbruk Të Austrisë: Albanologjia Si Një Drejtim I veçantë kërkimor”. Phoenix, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 47-59, https://albanica.al/phoenix/article/view/952.