Luli, F. “Kërkime Rreth Terminologjisë Biblike Në përqasje Me Leksikun E autorëve Të vjetër Të Veriut”. Phoenix, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 75-80, https://albanica.al/phoenix/article/view/955.