Logu, B., and V. Qehaja. “Disa Probleme gjuhësore Të Trajtuara Në veprën E Profesor Eqerem Çabejt”. Phoenix, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 81-85, https://albanica.al/phoenix/article/view/956.