Lelçaj, L. “Instrumentet për Rregullimin E marrdhënieve Juridike Dhe Zgjidhjen E Konflikteve E Drejta Zakonore Apo Ligji Pozitiv?”. Phoenix, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 112-20, https://albanica.al/phoenix/article/view/959.