Zadeja, L. “Veprimtaritë Kulturore Të Zhvilluara Gjatë Muajit nëntor 1998”. Phoenix, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 121-2, https://albanica.al/phoenix/article/view/960.