Havel, Vaclav, and Gëzim Hoxha. “Europa Duhet Të bëhet Atdheu I Vlerave Tona Të përbashkëta”. Phoenix 3, no. 1 (May 27, 2023): 4–8. Accessed April 13, 2024. https://albanica.al/phoenix/article/view/949.