Luli, Fran. “Kërkime Rreth Terminologjisë Biblike Në përqasje Me Leksikun E autorëve Të vjetër Të Veriut”. Phoenix 3, no. 1 (May 27, 2023): 75–80. Accessed April 13, 2024. https://albanica.al/phoenix/article/view/955.