1.
Armillota G. Një histori e gjatë që fillon rreth gjysmës së shekullit XV. PHO [Internet]. 2023 Jun. 8 [cited 2024 Apr. 16];5(1-3):25-30. Available from: https://albanica.al/phoenix/article/view/1259