1.
Pepa S. Atë Donat Kurti - dijetar i martirizuar: Në 18-vjetorin e vdekjes. PHO [Internet]. 2023 Jun. 8 [cited 2024 Apr. 24];5(1-3):86-94. Available from: https://albanica.al/phoenix/article/view/1265