1.
Luli F. Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut. PHO [Internet]. 2023 May 27 [cited 2024 Apr. 13];3(1):75-80. Available from: https://albanica.al/phoenix/article/view/955