1.
Lelçaj L. Instrumentet për rregullimin e marrdhënieve juridike dhe zgjidhjen e konflikteve e drejta zakonore apo ligji pozitiv?. PHO [Internet]. 2023 May 27 [cited 2024 Apr. 16];3(1):112-20. Available from: https://albanica.al/phoenix/article/view/959