1.
Zadeja L. Veprimtaritë kulturore të zhvilluara gjatë muajit nëntor 1998. PHO [Internet]. 2023 May 27 [cited 2024 Apr. 13];3(1):121-2. Available from: https://albanica.al/phoenix/article/view/960