No. 4-6 (2002): Phoenix

Phoenix
No. 4-6 (2002)
Botuar: 2023-05-28

Numri i Plotë

Të rilindet gegnishtja!

Ardian Ndreca
121-123

Kongresi i drejtshkrimit dhe realiteti i sotëm gjuhësor

Bahri Beci
124-150

Tosknishtja e gegnishtja në Shqipninë e re

Vladimir Orel; Arben Marku
151-154

Unifikimi gjuhësor në Shqipni

Odile Daniel; Niketa Stefa
155-167

Gegnishtja po ban gëk

Hans-Joachim Lanksch
168-173

Artikulli « Shqipja » i prof. Xhevat Lloshit, në nji përmbledhje të Janice Mathie Heck-ut

Janice Mathie-Heck; Arben Marku
174-177

Ironie fatit dhe e rastisjeve të kqija. Si duhet të shkruejmë?

Lec Shllaku
178-188

Rexhep Ismajli, "Në gjuhë " dhe " mbi gjuhën " . Rrjedha e planifikimit të Shqipes në Kosovë 1945 - 1968 , Dukagjini [biblioteka Fryma], Pejë 1998, fq. 330.

Armin Hetzer
192-197

Arbëreshët japin mendimin e tyre rreth së drejtës së shkrimtarëve gegë për të shkruar edhe në dialektin e tyre

Emanuele Giordano
198-200

Mërgimi i gjuhës

Martin Camaj
201-204

Gjuha e përbashkët Shqipe dhe gegënishtja

Willy Kamsi
205-210

Rreth lavrimit të gjuhës

Justin Rrota
213-220

Gjuha letrare

Kudret Kokoshi
221-222

Si t'a shkruej?

Mustafa Merlika Kruja
223-230

Shënime të vogla

Mustafa Merlika Kruja
231-233

Për një gjuhë letrare Shqip

Nebil Çika
234-239

Dy dialektet kryesore dhe pikëpamja e jonë Shqiptarët në Jugosllavi dhe gjuha e unjisuar

Tahir Kolgjini
240-253

Dialektet Shqipe dhe nevoja e një shkrirjeje të tyre

Faik Bej Konica
254-256