Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 614
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 405
Shuarja e zërit të një komuniteti diskursiv si dramë sociale
Prof. Dr. Tomorr Plangarica
 387
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 237
“Nga gurra e traditës te gurra e kritikës”: aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit
 295
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 165
Creation of the balkan states and albanians
Ndriçim Mehmeti
 440
Krijimi i shteteve ballkanike dhe shqiptarët
Ndriçim Mehmeti
 440
A general observation on the use of e-commerce in Albania
Besjana Tosuni
 350
Një vështrim i përgjithshëm mbi përdorimin e e-commerce në Shqipëri
Besjana Tosuni
 350
Etiologic factors, diagnose and therapy of advanced liver cirrhosis in Albania compared with European data
Xhimi Tata
 315
Faktorët etiologjikë, diagnoza dhe terapia e cirrozës hepatike të avancuar në Shqipëri në krahasim me të dhëna europiane
Xhimi Tata
 315
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 165
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Albanian nobility in the beginnings of the Ottoman era: the metamorphoses of a social stratum
 213
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 165
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 165
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 268
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 241
Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 165