Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 458
Shuarja e zërit të një komuniteti diskursiv si dramë sociale
Prof. Dr. Tomorr Plangarica
 350
Elbasani në vitet ‘30 të shek. XX
Rudolf Deliana
 264
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 161
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Fjalë përshëndetëse
Dr. Dorian Koçi
 128
“Nga gurra e traditës te gurra e kritikës”: aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit
 181
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Materializing modernity – socialist and post-socialist rural legacy in contemporary albania1
 153
Materializimi i modernitetit – trashëgimia rurale socialiste dhe post-socialiste në Shqipërinë bashkëkohore
 153
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 119
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 112
Creation of the balkan states and albanians
Ndriçim Mehmeti
 332
Krijimi i shteteve ballkanike dhe shqiptarët
Ndriçim Mehmeti
 332
A general observation on the use of e-commerce in Albania
Besjana Tosuni
 263
Një vështrim i përgjithshëm mbi përdorimin e e-commerce në Shqipëri
Besjana Tosuni
 263
Etiologic factors, diagnose and therapy of advanced liver cirrhosis in Albania compared with European data
Xhimi Tata
 248
Faktorët etiologjikë, diagnoza dhe terapia e cirrozës hepatike të avancuar në Shqipëri në krahasim me të dhëna europiane
Xhimi Tata
 248
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 119
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 112
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Albanian nobility in the beginnings of the Ottoman era: the metamorphoses of a social stratum
 129
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 119
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 119
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 112
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 154
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 119
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 112