Arkivat - Faqe 2

 • Shejzat
  Vëll. 13 No. 10-12 (1969)

  Përmbajtja/Sommario
  HILUSHI: Ditët e Bostonit (I giorni di Boston). -- Ât ZEF VALENTINI: Të bashkuem dikûr me Skanderbegun, sot me Vatren (Un tempo uniti con Skanderbeg, oggi con la Vatra). Nga fjalimi i dr. Oruçit për hapjen e Seminarit (Dal discorso di apertura del Seminario del dott. Oruçi) . -- MARTIN CAMAJ: Kremtimet e 60 vjetorit të Diellit në New York (Celebrazione del 60° anniversario del giornale «Dielli» a New York). Tue ndjekë seancat e Seminarit (Seguendo le sedute del Seminario) 
  Papas IGNAZIO PAERINO: Il Congresso albanese-americano in occasione del 60° anniversario del Giornale «Dielli» (Kongresi shqiptaro-amerikan në rasen e 60 vjetorit të fletores «Dielli»)
  T. SH: Expozita ikonografike kastriotjane në New York (Mostra iconografica castriotiana a New York). Tue ndjekë seancat e Seminarit (Seguendo le sedute del Seminario) -- H: Shikim panoramik mbi kremtimet e Vatrës (Panoramica delle manifestazioni della Vatra) --  KRISTO FLOQI: Formimi i Federatës panshqiptare «Vatra» (Fondazione della Associazione panalbanese «Vatra») -- ETËHEM HAXHIADEMI: Skënderlbeu (Scanderbeg) -- HANS JOACHIM PERNACK: Die albanische Wirtschaftspolitik nach dem Zweiter Weltkrieg (La politica economica albanese dopo la seconda guerra mondiale) -- GIUSEPPE GRADILONE: Trentesimo anno di Ordinariato universitario del Prof. Ernesto Koliqi (Tridhetë vjet veprimtarije të Prof. Ernest Koliqit si Ordinar universiteti). Nji takini poetësh shqiptarë me 1938 (Un incontro fra poeti albanesi nel 1938) -- ERNEST KOLIQI: Symfonija e Shqipevet (La sinfonia delle aquile)

  Kronikë kulturore (Cronaca culturale) 
  Attività culturali nelle località calabro-albanesi. — Zjarri, ovvero una ventata di entusiasmo. — Nozze Battisti-Gattuso. — Martesa e Lee Koliqit. — Laurea della signorina Maria Luisa Azzinari. — Zi në Familjen Gurashi. — Ringraziamento. — Libra té lexuem. — Tryeza e Redaksis. — Lajmim.

   

 • Shejzat
  Vëll. 13 No. 7-9 (1969)

  PËRMBAJTJA/Sommario

  HILUSHI: Rozolin Petrota, pishtar i shqiptarizmit (Rosolino Petrotta, porta-fiaccola dell’Albanesità).
  P. GIUSEPPE VALENTÎNI: Rosolino Petrotta. KARL GURAKUQI: Zi në Qendrën e Studimevet Shqiptare në Palermë (Lutto nel Centro internazionale di Studi Albanesi di Palermo) Papàs IGNAZIO PÂRRINO: Rosolino Petrotta nel suo aspetto familiare (Rozolin Petrota nga pik- pamja e sjelljes familjare) .
  A. G: La salma dell’On. Petrotta a Piana (Trupi i Rozolin Petrotës në Horën e Arbreshvet) MARTIN CAMAJ: Gjurmë të popullsisë shqiptare në Provincën e Piacenzës (Residui di popolazione albanese in Provincia di Piacenza). KARL GURAKUQI: Kongresi i Monastirit, 1908-1968 (Il Congresso di Monastir).
  JOSEPH G. FUCILLA: Un brutto scherzo fatto al Voltaire da Stefano Zanovich (Si u tallë Stefan Zanoviçi me Voltaire-in). K0SOVË REXHA-BALA: Haxhillek Arbëresh, pjesë e dytë (Pellegrinaggio italo-albanese, seconda). LOK LIMTHI: A të kujtohet, a ì mban mend?. (Ti ricordi, hai presente?.) ANTONIO BELLUSCI FRASNJOTI: La Pastorizia a Frascineto - Parte Vili (Blegtorija në Frasnitë Pjesë e VIII
  VINCENZO SELVAGGI: Prrallëza arbëreshe (Racconti italo-albanesi) ERNEST KOLIQI: Symfonija e shqipevet (La sinfonia delle aquile). Stato degli Studi castriotiani (Ku arrijten mje sot studimet mbi Skanderbegun). ETËHEM HAXHIADEMI: Skënderbeu (Scanderbeg).

  Kronikë kulturore (Cronaca culturale) :

  Kremtimet e Vatrës për 60 vjetorin e « Diellit ». — Gëzim në Shtëpi të Kapidan Ndue Gjomarkaj. — Martesa Coiante-Chiarella. - Përgzime Doktore- shës Safete Juka. — Kodra e Delija të ftuem n’USA. La « regia » pittorica di Ibrahim Kodra. — Visita a Roma del Br. Renato Marchiano. — Laurea della Sig.na Marchiano. — Si laurea Massimo Serravalle. — Tesi di argomento alba- nologico. — Riunione a S. Costantino. — Incontro degli Studenti Universitari italo-albanesi. — Falënderim. — Rozolin Petrota ndrroi jetë. — Zi në Familjen Frashëri. — Libra të lexuem. — Nji vepër e Lok Limthit. — Tryeza e Redaksìs. Avviso. — Urime z. Ndue Vojvodës.
                                                             

 • Shêjzat
  Vëll. 13 No. 4-6 (1969)

  PËRMBAJTJA Sommario :   HILUSHI: Trashigimi i të parvet dhe kryengritja e të rijvet (Eredità degli antenati e la rivolta dei giovani) -- Padre VALENTINI: Vangjelija - un annuncio (Vangjelija - nji lajmim) -- KARL GURAKUQI: Kujtojmë me lotë Zojën Vangjeli (Ricordiamo piangendo la Signora  Vangjelija) -- GIUSEPPE GRADILONE: La scomparsa di una Signora (Zhdukja e nji Zoje) -- VOREA UJKO: Un’e dì (lo lo so) -- MARTIN CAMAJ: Zoja Vangjelija Koliqi u nda nesh (La Signora Vangjelija Koliqi non è più fra noi) --  TUSH MURGU: Mbi Vorr të Vangjells (Sulla Tomba di Vangjelija) -- NOS QIRJAKU:  « Përçmimi i vdekjes: ja fillimi i forcés morale» («Il disprezzo della morte: ecco il principio della forza morale») -- N P MAMONTOV: Nji poemth rus mbi besën shqiptare (Përkthei: ANGELO DE GENTI) (Un poemetto russo sulla « besa » albanese - Tradusse: ANGELO DE GENTI)  -- Dr. ROBERT SCHWANKE: Ein geschichtlich bedeutsamer Briefwechsel des Jahres (Un importante storico carteggio del 1788)  -- ERNEST KOLIQI: Symfonija e shqipevet (La sinfonia delle aquile) -- LOK LIMTHI: Luma dhe luftat e saja (Luma ed il suo contributo al risorgimento nazionale) --  MARISA GABRIELLA CARACCIOLO: Francesco Antonio Sartori e un suo poemetto inedito (F  A  Sartori e nji poemth i tij i pabotuem) -- ERCOLE MASCI: Kujtim (Ricordo) -- Ât PAULIN MARGJOKAJ: Lëvizja e madhe per çlirimin kombtar (Il grande moto insurrezionale per il risorgimento della nazione) -- KOSOVÈ REXHA-BALA: Haxhillëk arbëresh (Pellegrinaggio italo-albanese) -- VINÇENC MALAJ : Gjergj Maci Jankanj: si kan kjenë burrat e moçëm (Gjergj Maci Jankanj: com'era l’uomo albanese nei tempi passati)   -- ANTONIO BELLUSCI FRASNJOTI: La pastorizia a Frascineto (Blegtorija në Frasnitë) -- JUSUF FERIZI : Në shërbim të ideologjisë së Papës (Al servizio dell’ideologia del Papa) -- TAHIR ZAJMI: Rieri Katholik në sherbim të Shqipnis (Contributo del Clero Cattolico al risorgimento dell’Albania)  -- Kronikë kulturore (Cronaca culturale).                                                               

 • Shêjzat
  Vëll. 13 No. 1-3 (1969)

  PËRMBAJTJA / Sommario

  HILUSHI: Tue ndjekë zhvillimet e kuvendit të Palermës (Impressioni sul V Convegno albanologico di Palermo ) - KARL GURAKUQI: Kongresi i pestë i Studimevet Shqiptare dhe pesëqindvjetori i Skandërbeut në Palermë (Il V Convegno di Studi Albanesi ed il V Centenario della morte di Scanderbeg a Palermo ) - PB : Professor Georg Stadtmüller Zum 60 Geburstag (Nel 60° anniversario della nascita del Prof Stadtmüller)  MARTIN CAMAJ : Georg Stadtmüller për historinë shqiptare (Stadtmüller per la storia albanese) -- Papàs IGNAZIO PARRINO: Dialetto albanese di Sicilia e ipotesi per il suo uso (Ligjirimi arbresh i Siçilis dhe hipotheza për përdorim in e tij )  ALOIS SCHMAUS: Gjergj  Kastrioti   Skandërbeg  (Përktheu : K arl Gurakuqi) -- ERNEST KOLIQI: Symfonija e shqipevet (La sinfonia delle aquile ) -- ROSA MEOLI: Margherita Sarrocchi e la sua « Scanderbeide » (M. Sarrocchi e poemi i saj    « Scanderbeide » ) -- Dr ROBERT SCHWANKE: Don Ndre Mjedja und das Kultusprotektorat von Oesterreich-Ungarn (Shënime    biografike-kulturore mbi Dr. Ndre  Mjedjen) -- At PAULIN MARGJOKAJ Lëvizja e madhe per çlirimin kombtar (II grande moto insurrezionale per il risorglmento nazlonale) -- KARL GURAKKUQI: Nëpër vullajt e « Shêjzavet » (Fra le aiuole de le "Pleiadi") -- JUSUF FERIZI: Në sherbim te ideologjise se Papes (Al servizio dell'ideologia del Papa. --LOK LIMTHI: Kur shkojshem me shqerra . Kronlkë kulturore (Cronaca culturale)

 • Shêjzat
  Vëll. 12 No. 7-12 (1968)

  Përmbajtja / Sommario

  Hilushi: Shkoqitje e pleqnime: përkujtimi i Skanderbegut e « Vatra» (commemorazione di Scanderbeg e l'associazione «Vatra») -- Z. T.: Përurimi i pomendores ss Skanderbegnt në Bruxelles (inaugurazione del monumento di Scanderbeg a Bruxelles) -- P. Vincenzo Malaj : Un’opera musicale Francese del settecento su Scanderbeg (nji vepër muzikore françese e shtatëqindshit mbi Skanderbegun) -- Papàs Ignazio Paerino: Dritë përmbi një pikë të jetës së Skëndërbeut: fushata e moresë (un Episodio Castriotiano : la campagna di morea) -- Zef Valentini: Skanderbegu n’europë t’atëhershme (Scanderbeg e l’europa del xv secolo) -- Lluka Perrone: Në pesqindvjetorin e vdekjes të Skanderbekut (nel v centenario della morte di Scanderbeg) -- Kosovë Rexha-Bala: Skenderbegu në « kronikën e mbarë botës » të Polonezit Marcin Bielski (Scanderbeg nella «cronaca di tutto il mondo» del polacco Marcin Bielski)
  -- Adem Hodo: Tri data me një kuptim (tre date con un solo significato)Antonio Bellusci Frasnjoti: La pastorizia a Frascineto (blegtorija në Frasnitë) -- Evangjeli Konstantinou: Si bënet në Panagji e Fivës (në Greqi) darsma, të pakëzuarit edhe Paniri (tradizioni popolari di Panagjia) -- Martin camaj: Bestytnia (la superstizione) -- Mose’ Troiano: Canti di s. Paolo albanese (kângë nga Shën Pali arbresh) -- Karl Gurakuqi: Nepër vullâjt e « shêjzavet » (fra le aiuole de le «pleiadi») -- Flaminio Brinelli: Attualità dello spirito castriotiano nell’arte di Lin Delija (aktualitet i shpirtit kastrjotjan n’artin e Lin Delis) -- Vincenzo Selvaggi: Prrallëza Noesë (la fiaba di Noè) -- Vorea Ujko: Ulqin. Tryeza e redaksis (dal tavolo della redazione). Kronikë kulturore (cronaca culturale). Kuvend albanologjik në palermo. — ekspozita e piktorit kodra në jugoslavi. — assemblea generale dell’accademia del mediterraneo. — përgzime prof. Koliqit. — përgzime zotit Zanga. — nozze gradilone-spena. — martesë e lume. — nji doktoratë e shqueme. — përvjetuer gazmim-plotë. — vdekja e Ndue bajraktarit të mirditës në bruxelles (Tahir Zajmi). — rievocato a s. Costantino albanese l’eroe albanese Skanderbeg (Papàs Antoni Bellusci). — liturgia in lingua albanese. — libra të lexuem: Klaus Rother: « Gli albanesi nell’Italia meridionale ».
  Diftojsi (indice)

 • Shêjzat
  Vëll. 12 No. 4-6 (1968)

  Përmbajtja / Sommario

  HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Gjurmat e kremtimeve kastrjotjane (Echeggiamenti delle celebrazioni Castriotiane) -- KARL GURAKUQI: Pesëqindvjetori i Skanderbeut në Romë (Quinto centenario di Scanderbeg a Roma) -- « B E S A » : V centenario della Morte di Giorgio Castriota Skanderbeg (Pesëqindvjetori i Vdekjes ss Skanderbeut) -- T. M.: Simpozium-i i Prishtinës kushtue Skanderbegut (Il simposio di Prishti- na dedicato a Scanderbeg) -- ALESSANDRO SERRA: Un eccezionale difensore dell’Occidente Cristiano del Quattrocento: Giorgio Castriota Scanderbeg (Nji dalzotës i jashtazakonshëm i Krishte- nimit Prendimuer në Katërqindin: G. K. Skanderbeg) -- ETËHEM HAXHIADEMI: Skënderbeu (Scanderbeg) -- GENNARO CASSIANI: Orazione (Ligjëratë) -- P. VINCENZO MALAJ : Stefano Zanovich, un sedicente erede di Skanderbeg (Stefano Zanovich, nji i vetequejtun trashigimtar i Skanderbegut) -- KOSOVË REXHA-BALA: Skenderbeu në letërsin suedeze (Scanderbeg nella letteratura svedese)

 • Shêjzat
  Vëll. 12 No. 1-3 (1968)

  Përmbajtja / Sommario

  Hilushi: Shkoqitje e pleqnime: Skanderbegu, kryendërtuesi I atdheut t’onë (Scanderbeg, creatore della nostra patria) -- Letra e Papës Paolo VI (allocuzione del Pontefice Paolo VI) -- Giuseppe Ghetti: Giorgio Castriota Canderbeg nella storiografia (Gjergj Kastrioti Skanderbeg në storiografi) -- Vorea Ujko: Scanderbeg -- P. Vincenzo Malaj : L’opera «Scanderbeg» dell’abate Vivaldi (opera «Skanderbeg» e abatit Vivaldi) -- Janet Byron: Principal difficulties in learning thè albanian language (vështirsit kryesore ne mësimin e gjuhës shqipe) -- Etëhem Haxhiademi : Skënderbeu -- Giuseppe Gradilone: « lo Scanderbeg disavventurato » (Skanderbegu I pa fané) di Girolamo de Rada -- L. L.:Bilbili dhe lirya (l’usignolo e la libertà) -- Giosafat Frascino: Vjerrsha (versi).

 • Shêjzat
  Vëll. 11 No. 5-8 (1967)

  PËRMBAJT JA / Sommario - HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Studimet histo- rike (Ricerche storiche). KARL GURAKUQI: Pesëqindvjetori i Zojës së Shkodrës (1467-1961) (Il V Centenario della Madonna di Scutari). H. V.: Shugurimi i Shkelqesës Starnati (Consacrazione dell’Eccellenza Starnati). MARTIN CAMAJ: Vdiq profesor Dr. Franz Babinger (Decesso del Prof. Babinger). ANTON LOGORECI : Jehonët e Kopshtit të Heshtun (Echi del giardino silenzioso). GIUSEPPE VALENTIN! : Lo statuto personale in Albania all’epoca di Skanderbeg (Statuti vetjak në Shqipnì në kohën e Skanderbegut). ERNEST KOLIQI: Faik Konica. KARL GURAKUQI: Nepër vulïâjt e « Shêjzavet » (Fra le aiuole de le «Le Pleiadi»). MARTIN CAMAJ: Pikpamje rreth periodizimit të letërsisë shqipe (Punti di vista intorno alla periodizzazione della letteratura albanese). MOSE’ TROIANO: Canti di S. Paolo Albanese (Kângë nga Shën Pali Arbresh). MATTEO SCIAMERÀ: Paolo Maria Parrino, scrittore siculoalbanese (P. M. Parrino, shkrimtar arbresh prej Siçilije). TUSM MURGU: Bÿ kontribute të nji Arbëneshit nga Zara né lamën e albanologjìs (Due contributi di un Albanese di Zara nel campo albanologico). Kronikë kulturore (Cronaca culturale). Libra të lexuem (Libri letti).  

 • Shêjzat
  Vëll. 11 No. 9-12 (1967)

  PERMBAJTJA / SOMMARIO -- HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Pushimi n’Ungër (Riposo a Lungro). -  KARL GURAKUQI: Papas Sciambra u ndà prej nesh (Scomparsa del P. Sciambra). -  FRANCESCO DURAZZO: Uguali ci ritroveremo (Të njinjishëm kemi m’u gjetë). -  MARTIN CAMAJ: Disa letra tjera të Poetit Ndre Mjedja (Altre lettere del Poeta Mjedja). -  VASIL D. ALARUPI: Përtrirje ( Rinnovamento ). -  ANTONIO BELLUSCI: Rilievi sulle Comunità Albanesi di Grecia (Shënime mbi Komunitetet shqiptare në Greqi). -  KOSOVË REXHA-BALA : Nji poezi flijimesh (Una poesia di sacrifici). -  ANGELA CIRRINCIONE : Immaginificazione idiomatica albanese (Nfytyrsim idjomatik shqiptar). -  KARL GURAKUQI: Nepër vullâjt e « Shêjzavet » (Fra le aiuole de le « Pleiadi »). -  MATTEO SCIAMERÀ: Paolo Maria Parrino, scrittore siculoalbanese (P.M. Parrino, shkrimtar arbresh prej Siçilije). -  ALI PODRIMJA: Recension (Recensione). -  ALESSANDRO SERRA: Fra gli oliveti di S.Cosmo (Nepër ullishtat e Sh. Kosmos). -  ERNEST KOLIQI: « Marash Uci ». -  Përkujtimi i Vdekjes së Skanderbegut (1468 - 1968) (Commemorazione di Scanderbeg). -  Tryeza e Redaksis (Dal tavolo della Redazione). -  Kronikë kulturore (Cronaca culturale). -  Libra të lexuem (Libri letti). -   

 • Shêjzat
  Vëll. 11 No. 1-4 (1967)

  Përmbajtje / Sommario
  HILUSHI : Shkoqitje e pleqnime: Miqsija e bâni kët mrekulli (Miracolo dell’amicizia). GEORG STADTMULLER : Deutsche übertragungen aus Albanischem Schriftum (Apporti tedeschi alla letteratura albanese). KOSOVË REXHA-BALA : Vjerrsha (Liriche). JANET BYRON: Principal Difficulties in Learning thè Albanian Language (Vështirsit krye- sore në mësimin e gjuhës shqipe). KARL GURAKUQI: Nepër vullâjt e « Shêjzavet » (Fra le aiuole de « Le Pleiadi »). LLUKA PERRONE: Lluka Miranda, vjerrshatar populluer (Luca Miranda, poeta popolare). MICHELINA CINQUEMANI: Leggende albanesi (Legjenda shqip- tare). LOK LIMTHI: Çâshtje gjuhësore (Discussione linguistica). MARIA TERESA SPITALI: Problemi albanologici (Çâshtje albano- logjike). GIUSEPPE VALENTINI: Lo statuto personale in Albania all’epoca di Skanderbeg (Statuti vetjak në Shqipni në kohën e Skanderbegut).
  Shfaqje kulturore e shoqnore në prak të prendverës (Manifestazioni culturali sulle soglie della primavera): M.C.: Ligjerata e Prof. Stadtmiiller. — HILUSHI: Darka kremtore për ndér të « Shêjzavet ». — GIUSEPPE GRADILONE: Presentazione della « Novellistica Italo-Albanese ». ERNEST KOLIQI: Nji vizatues me lapsë ari (Un disegnatore col lapis d’oro).
  MATTEO SCIAMERÀ: Paolo Maria Parrino, scrittore siculoalbanese (P. M. Parrino, shkrimtar arbresh prej Siçilije). Kronikë kulturore (Cronaca culturale). Libra të lexuem (Libri letti).

 • Shêjzat
  Vëll. 10 No. 9-12 (1966)

  PËRMBAJT JA / Sommario   MATILDE MANCINELLI : Il decennale di « Shêjzat » (Dhetëvjetori i « Shèjzavet) HILUSHI : ; Shkoqitje e pleqnime: Malli i Shtampës (Desiderio di stampa) Archim. TEODORO MINISCI : Appunti di storia ecclesiastica albanese (Shenime mbi historin kishtare te Shqipnis) ANTONINO PAGLIARO : Alban bisk « ramoscello » KOSOVE REXHA-BALA : Vjerrsha (Liriche) A. SCHMAUS : Der Skenderbeg-Zyklus bei A. K. Mio|ié (Cikli mbi Skenderbegun i A. K. Miosic) VOREA UJKO : Vjerrsha (Liriche) ETTORE PARATORE : Sul «Kethimi» di G Schirò (Mbi « Këthimin » të Z. Schirò) NERMIN FALASCHI : Liriche (Vjerrsha) GIUSEPPE VALENTINI : Lo statuto personale in Albania all’epoca di Skanderbeg (Statuti vetjak në Shqipni në kohën e Skanderbeut) NUSH BUSHATI : Vjerrsha (Liriche) GIUSEPPE SCHIRÒ’ Jr. : Il termine «arber» in una poesia inedita di Nicola Chetta (Skâji «arbër» ne nji vjerrshë të pabotueme të N. Chetta-s) PAOLO TOSCHI : Paraqitje e vëllimit « Novellistica italo-albanese » (Presentazione del volume « Novellistica italo-albanese») MINKU LL'CURSI : Vjerrsha (Liriche) VACLAV POLAK : Der Ursprung und die sprachliche Stellung der albanischen Sprache (Zânafillja e pozita gjuhësore e shqipes)     PIERO TAMBURI e DUSHKO VETMO : Nëse pra edhe të vjelat (Se poi anche la vendemmia) CLAUS HAEBLER : Franz Bopps albanische Studien (Studime shqiptare te Franz Bopp-it) SCHIRO’ GIUSEPPE DI MAGGIO : Liriche (Vjerrsha) ANTON LOGORECI : Jehonët e Kopshtit të Heshtun (Echi del giardino silenzioso) DYLEJA : « Ma mire sod se dje » (Meglio oggi che ieri) P. J. MARLEKAJ : Gjuhèsia shqiptare ne dhetë vjetët e fundit (La linguistica albanese negli ultimi dieci anni) ZEF OROSHI : Kryq-terthuer neper ujdhesat karibjane (A zonzo fra le isole dei Caraibi) BASILIO BLAIOTTA : Liriche (Vjerrsha) VASIL D. ALARUPI : Një këndes per Shën Thanas (Un gallo per San Attanasio) GIUSEPPE GRADILONE : Le due prose premesse dal Variboba alla sua opera (Dy prozat paravù nga Variboba veprës se vet) M C. : Pjetër Budi (Pietro Budi) LLUKA PERSONE : Vjerrsha (Liriche) PRENK NDREVASHAJ : Moishénat Sh, M. : «Shèjzat» - Program veprimi («Le Pleiadi» - Programma d’azione) ADEM HODO : Nga radhori i shenimeve te mia (Dagli appunti del mio diario) LUIS DE ROSA : Versi (Vjerrsha) MARTIN CAMAJ : Mendìme rreth zhvillimit te letërsisë se mbasluftës ne Shqipni (Considerazioni sullo sviluppo delia letteratura nel dopoguerra in Albania) KARL GURAKUQI : Nepër vullàjt e « Shèjzavet » (Fra le aiuole de «Le Pleiadi») NOS QIRIAKU : Ka nevojë për fe? (E’ necessaria la religione?) GIOVANNI JANNACCI : Vjerrsha (Liriche) TUSH MURGU : Ujtë e Kuq e Ujtë e Bardhë (L’Acqua Rossa e l’Acqua Bianca) ZEF V. NEKAJ : On the occasion of thè l0-th anniversary of thè « Shêjzat » (Në rasën e Dhetëvjetorit të «Shèjzavet») JOZAFAT FRASCINO : Dhiet'ivjtori i Rrivistës «Shêjzat» (Decennale della rivista «Le Pleiadi») ERNESTO KOLIQI : La danzatrice del Dukagjin (Kërcimtarja e Dukagjinit) TAHIR ZAIMI : Bajram Curri Kronikë kulturore (Cronaca culturale) Tryeza e Redaksis DIFTOJSI (Indice)

 • Shêjzat
  Vëll. 10 No. 7-8 (1966)

  PËRMBAJTJA / Sommario HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Komb e Njerzim (Nazione e Umanità). MARTIN CAMAJ: Profesor Mhill Marku u nda nesh (Scomparsa del Prof. M. Marku). FRANCESCO SOLANO: Bellusci o De Rada? KARL GURAKUQI: Hulumtime gjuhësore (Asterischi linguistici). NERMIN FALASCHI: Liriche (Vjerrsha). GJIN LEKA: Atdheut (Alla Patria). TEUFIK EL-HAKIM: Banuësit e shpellës: e përkëtheu nga Arabishtja: IMAM VEHBI ISMAILI (Gli abitatori della caverna: tradusse dal arabo: Imam Vehbi Ismaili).  Kronikë kulturore (Cronaca culturale).  

 • Shêjzat
  Vëll. 10 No. 5-6 (1966)

  PËRMBAJTJA/ Sommario  HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Tradita e kultura (La tradizione e la cultura). Z. VALENTINI S.J.: Për nji Flamur të palisun (Per una Bandiera ammainata). ERNEST KOLIQI: Gjon Marka Gjoni Kapidan’i Mirditës (Gjon Marka Gjoni Principe dei Mirditi). Përsjellja e përmortshëme e Kapidan Gjonit (Funerali del Principe dei Mirditi). ERNEST KOLIQI: Për Kapidanin e Mirditës Gjon Marka Gjonin (Per il Principe dei Mirditi Gjon Marka Gjoni). KOSOVE REXH-BALA: Vjerrsha (Liriche). ANGELA CIRRINCIONE: Immaginifìcazione idiomatica albanese. ANTON LOGORECI: Jehonët e Kopshtit të Heshtun (Echi del Giardino Silenzioso). TAHIR ZAJMI: Toleranca në Shqipni (La tolleranza in Albania). LLUKA PERRONE: Vjerrsha (Liriche). MARTIN CAMAJ: Njiqindvjetori i lindjes së Ndré Mjedjes (1866-1966) (Centenario della nascita di Andrea Mjedja 18661966). TEUFIK EL-HAKIM: Banuesit e shpellës: e përkëtheu nga Arabishtja: IMAM VEHBI ISMAIL1 (Gli abitatori della caverna: tradusse dall’arabo: Imam Vehbi Ismaili)  Kronikë kulturore (Cronaca culturale). Libra të lexuem (Libri letti).

 • Shêjzat
  Vëll. 10 No. 3-4 (1966)

  PËRMBAJTJA / Sommario - HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Mërgata e Diaspora (L’emigrazione e la diaspora). GIUSEPPE VALENTINI: Problemi storiografici castriotiani (Problema storiografikë mbi Kastriotin). H. V.: Çajupi e Mjedja në qindvjetorin e lindjes (Çajupi e Mjedja nel centenario della nascita). VOREA UJKO: Vjerrsha (Versi). ADEM HODO: Për mbrojtje tè rracës dhe të gjuhës (In difesa della stirpe e della lingua).  MARTIN CAMAJ: Arka e Noehit apo friga (L’arca di Noè ossia la paura). GIUSEPPE SCIIIRO’ DI MAGGIO: Vargje tè nji poetit te ri arbresh (Versi di un giovane poeta italo-albanese). KARL GURAKUQI: Hulumtime gjuhèsore (Asterischi linguistici). TEUFIK EL-HAKIM. Banuèsit e shpellés: e perkétheu nga Arabishtja: IMAM VEHBI ISMAILI (Gli abitatori della caverna: tradusse dall’arabo: Imam Vehbi Ismaili). ERNESTO KOLIQI: Çajupi. Kroulkë kulturore (Cronaca culturale). Libra tè lexuem (Libri letti).

 • Shêjzat
  Vëll. 10 No. 1-2 (1966)

  HILUSHI: Shkoqitje e pleqnime: Bota arbnore (Chiarimenti e giudizi: Il mondo albanese). E. K.: Fishta âsht i gjalle midis nesh (Fishta è vivo in mezzo a noi). Zani i Poetit kombtar (La voce del Poeta nazionale). P. GIUSEPPE VALENTINI: L’AEoania e l’ecumenismo (Shqipnija dhe ekumenizmi).
  TEUFIK EL-HAKIM: Banuësit e shpellës: e përkëtheu nga Arabishtja: IMAM VEHB1 ISMAILI (Gli abitatori della caverna: tradusse dall’arabo: Imam Vehbi Ismaili). ANTON LOGORECI: Jehonët e kopshtit té heshtun (Echi del giardino silenzioso). ZEF V. NEKAJ: Pashkët në burg (Pasqua in carcere). I quaderni di un Anonimo scutarino (Tefterèt e nji Shkodrani të pae- men). VASIL D. ALARUPI: Ngjelkat e Rrugés Gjin Baa Shpata (Le comari della Via Gjin Bua Shpata). TUSH MURGU: Zuku Bajraktar e Rrushja e Krallt
  (Zuk l’Alfiere e Rrushja figlia del Re). Papas M. Se : II Poeta Giuseppe Schirò commemorato all'Università di Palermo (Zef Schirò-i p rkujtohet n’Universitet të Palermo-s). KARL GURAKUQl:
  Nji rektifìklm i nevojshëm (Precisazione). Tryeza e Redaksis (Tavolo della Redazione). Kronikë kulturore (Cronaca culturale). Libra të lexuem (Libri letti).

 • Shêjzat
  Vëll. 9 No. 11-12 (1965)

  HILUSHI:
  Fjala qet fjalën: Palei ethnik nga- dhënjen në poezin e Schirò-jt (Una parola tira l’altra: Il midollo etnico trionfa nella poesia di Schirò). E. K. : Zef Schirò - Shënime bio-bibliografìke (Annotazioni biobibliografiche). FRANCESCO BONASERA: La storia d’Albania nell’opera di un Poeta (Historija e Shqipnis ne vepren e nji Poeti). H. V. : Përkujtimi kremtuer i Poetit Schirò (Commemorazione solenne del Poeta Schirò). GIUSEPPE VALENTINI: L’avventura dello spirito nella storia politica d’Albania (Arratija e shpir- tit në historln politike të Shqipnis). KARL GURAKUQI: Këthimi (Il Ritorno). ADELE SALERNO FICARRA: Le prime poesie popolari raccolte da Giuseppe Schirò (Vjerrshat e para populiore mbledhë nga Zef Schi- rò-j). MARTIN CAMAJ: Sull’elemento dei canti popolari nelle rapsodie dello Schirò (Mbi ele- mentin e kângëve populiore në rapsodi e Zef Schirò-jt). ERNESTO KOLIQI: Lo sfondo storico e politico del poema « Këthimi » (Mbrapashkena hi- storike e politike e poemit « Këthimi » ). Papas VINCENZO SELVAGGI: In margine alle celebrazioni del centenario della nascita di Giuseppe Schirò (Në buzë të kremtimevet të njiqindvjetorit të lindjes së Zef Schirò-jt). MICHAEL MARKU: Vatra’s Seminar (Seminari Vatra). DOMENICO BELLIZZI: Corrispondenza da Costantinopoli (Korrispondencë nga Kostantino- pulli).
  Kronikë kulturore (Cronaca culturale). Libra të lexuem (Libri letti).

17-32 of 80