Vëll. 14 No. 7-9 (1970): Shejzat

PËRMBAJTJA/Sommario

HILUSHI: Dy humbje të randa (Due gravi perdite)  -- E. K.: Dhimitër Beratti -- P. GIUSEPPE VALENTINI: Dhimitër Beratti -- ZEF VALENTINI: Peter Chicos  Papas --  IGNAZIO PARRINO: Come sopravvive Peter Chicos (Gjurmat qi lên Peter Chicos)  -- TAHIR KOLGJINI: Peter Chicos --  GERHARD GRIMM: Peter G. Chicos ist nich Mehr! (Peter G. Chicos nuk âsht mâ! )  -- MARTIN CAMAJ : Në kujtim të Peter Chicos-it (In memoria di Peter Chicos)   -- SKENDËR H. HASANI: Përsjellja e përmortshëme e Peter Gene Chicos-it (Esequie funebri di Peter Gene Chicos)  Peter Chicos of Belmont, was one Eisehower’s staff -- MARTIN CAMAJ: Humbja e Prof. Dr. Alois Schmaus (La scomparsa del Prof. Schmaus) -- PETER BARTL: PETER BARTL: Professor Dr. Alois Schmaus zum Gedâchtnis (In memoria del Prof. Schmaus) -- P. GIUSEPPE VALENTINI: Alois Schmaus . Ultimo saluto (Përshëndetja e fundit) -- ALOIS SCHMAUS: La ballata Arbëreshe della « sorella ritrovata » e i suoi nessi balcanici (Rapsodija Arbëreshe e «motrës së gjetun rishtas » edhe lidhjet e saja ballkanike). Kisha e parë Katolike Shqiptare në mërgim (Il primo Centro Cattolico ecclesiastico in esilio). GIUSEPPE GRADILONE: Un libro su « Pietro Camodeca de’ Coronei » -- MARIA LUISA AZZINNARI: Cattedra della lingua e letteratura albanese a S. Demetrio Corone e insegnanti che la ressero (Kathedra e gjuhës dh’e letrësis shqipe e mësuesa qi mbajtën mësime) -- ERNESTO KOLIQI: Traduzione italiana del XIV canto del poema « Lahuta e Malcis » di P.Giorgio Fishta (Përkëthim italisht i kângës XIV të « Lahutës së Malcis»). -- VASIL D. ALARUPI: Pikëpjekje në Dajt (Incontro al Dajti).

Kronikë kulturore (Cronaca culturale).

Barney D. Kirka, Kryetar i Vatrës. — Kosovarët te vorri i De Radës. — Nastro rosa in Casa Minasi. — Lieto evento in Casa Masci. — Nozze Chiodi- Cassiani. — Sposalizio di Ugo Detti. — Zhdukja e Zojës Age Stevens. — Ndrroi jetë e Ama e Dr. Oruçit. — Scomparsa del Prof. Giovanni Maver. — Nuovi Liberi Docenti in Albanologia. — Tesi di laurea in albanologia (G. G.). — libra të lexuem: « Mbrojtja e Shkodrës » (Tahir Kolgjini). — Papas Vincenzo Selvaggi: La Liturgia Greca di Eleuterio Fortino — Vorrimi i Shkelqesës Beratti

Shejzat
ISSN: 2517-9624
Vëll. 14 No. 7-9 (1970)
Botuar: 2022-04-09

Numri i Plotë