Vëll. 15 No. 1-3 (1971): Shêjzat

PËRMBAJTJA/Sommario

HILUSHI:  - Bisedime të lira (Libere conversazioni)  - GIUSEPPE VALENTINI:  - Un curioso documento sulla statura di Scanderbeg (Nji dokument mbi naltësin e shtatit të Skanderbegut) - ERNEST KOLIQI:  - Kryengritja e Malsis së Madhe (Insurrezione delle Montagne Sopra- scutarine) - HANS JOACHIM KISSLING:  - Scanderbeg, stratega e politico (Scanderbeg, mjeshtër lufte e njeri politike) - VASIL D.  ALARUPI: Skenderbeu (Scanderbeg)  - KOSOVË REXHA-BALA: Bardh e zi rreth Drinit (Bianco e nero intorno al Drin)  - TITOS P  JOCHALAS:  - Tekste të vjetra artoëreshe (Vecchi testi italo-albanesi)  - ERNEST KOLIQI:  - Traduzione italiana del XV canto del poema « Lahuta e Malcis » di P  Giorgio Fishta (Përkthim italisht i Kangës XV të « Lahutës së Malcis»)  - MARCO KOLIQI:  - Madre Teresa Bojaxhiu  - Recensioni (Reçensime)  - Kronikë kulturore (Cronaca culturale)

 

Shêjzat
ISSN: 2517-9624
Vëll. 15 No. 1-3 (1971)
Botuar: 2022-05-29

Numri i Plotë