Vëll. 16 No. 5-8 (1972): Shêjzat

PËRMBAJTJA/ Sommario  

HILUSHI: Mendime të  shkarravituna (Idee scarabocchiate) « Bjeri mikroborgjezit » (Dai al microborghese) - ERNEST KOLIQI: Bernardin Palaj dhe nji poemth i tij i pakryem (B. Palaj e un suo poemetto incompiuto )  Frati i kangve (Il Frate dei canti )  - SCODRENSIS: Përkujtim ’i njiqindvjetorit të lindjes së Poetit At Gjergj Fishta nga « V atra» në New York (La « Vatra» di New York celebra il centenario -della nascita di Giorgio Fishta )   GJERGJ FISHTA: Shqiptarët  e  të  drejtat  e  tyne   (Gli  Albanesi  e  i  loro  diritti  etnici)  -  PETER BARTL: Erzbischof    Vincenz     Zmajevic     als    « Visitator     Apostolicus     Albaniae» (L’arcivescovo   V.   Zmajevic) - ISMAIL KEMAL BEY VLORA: Infanzia ed educazione di un giovane albanese (Fëmijnia dhe mirërritje e nji djali shqiptar) Tradusse dall’inglese in italiano: Nermin Falaschi Vlora - KOSOVË REXHA-BALA: Prijsi i romantizmit suedez admiron shpatën e Skenderbegut  (Il  capo- scuola del romanticismo svedese ammira la spada di Scanderbeg) - G.G.: Tesi di laurea in albanologia (Theza doktorate n'albanologji) - NORBERT JOKL: Historija e shqipes dhe dokumentet e saja (Storia dell'albanese e la sua  documentazione) -  P. VINÇENC MALAJ e  A. DE GENTI: Përtej buzmit fisnor (Ramificazione della stirpe)  Gjellë të vendit t'onë (Cucina albanese)  Kronikë kulturore (Cronaca culturale) The XXVth Anniversary of the persecution of the Catholic Church of Alba­ nia commemorated in California - Per una politica italo-albanese (Italo Costante Fortino) - Medaglia d'oro a Emilio Tavolaro - Una lodevole iniziativa - Të rijt shqiptarë n'Australi. - Dr. Hamdi Oruçi në Romë. - Dr. Fejzi Domni në Romë. - Imam Vehbi Smajli në Romë. - Festeggiamenti in onore di Papas Esposito. - Visite del Patriarca russo aile Chiese ortodosse. - Martesa e Dr. Stilianos Qirjakut. - Fiori d'arancio. - Zhdukja e Ambashatorit Xhemil Dino. -   Zoja Nafije Klissura Vrioni ndrroi jetë. -    Scomparsa del Generale Giordano Marenco. -    Ismail  Gorani  ndrroi  jetë. -    Përkujtohet  Perikli  Haxhistasa. - Zi në Familjen e z. Anesti Andrea. -   Libra të lexuem. EX, di Nermin  Falaschi. - GOCCE  D'AMORE,  di  Renato  Iskander  Marchiano. -    Reçensime: La parlata albanese cli Greci in provincia di Avellino (Haralambie Mihaescu). -    Ilirët dhe gjeneza e Shqiptarëve, sesion shkencor i Universiteti Shtetëror të Tiranës (Peter Bartl). -   Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV, Josephi Valentini (Peter Bartl). -   Mesbari i Gjon Buzukut (1555), botim kritik nga Eqrem Çabej (Martin  Camaj). -   TRYEZA E REDAKSIS. -   Collana di Shêjzat.  

Shêjzat
ISSN: 2517-9624
Vëll. 16 No. 5-8 (1972)
Botuar: 2022-07-06

Numri i Plotë