(1)
Isto, R. Review: Arian Leka, realizëm Socialist Në Shqipëri. ArtStud 2023, 20, 129-144.