Isto, Raino. 2023. “Review: Arian Leka, realizëm Socialist Në Shqipëri”. Art Studies 20 (20):129-44. https://albanica.al/studime_arti/article/view/511.