Isto, R. (2023) “Review: Arian Leka, realizëm socialist në Shqipëri”, Art Studies, 20(20), pp. 129–144. Available at: https://albanica.al/studime_arti/article/view/511 (Accessed: 9 December 2023).