[1]
R. Isto, “Review: Arian Leka, realizëm socialist në Shqipëri”, ArtStud, vol. 20, no. 20, pp. 129–144, Jan. 2023.