Isto, R. “Review: Arian Leka, realizëm Socialist Në Shqipëri”. Art Studies, vol. 20, no. 20, Jan. 2023, pp. 129-44, https://albanica.al/studime_arti/article/view/511.