Rreth Revistës

Revista "Studime filologjike" botim i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë është revista më serioze në fushën e filologjisë dhe botohet rregullisht pa ndërprerje që nga viti 1964.