Redaksia

Kryeredaktor:  Prof. dr. Artur LAMA 

Prof. as. dr. Evalda PACI (zv. kryeredaktore), prof. dr. Anila OMARI (sekretare shkencore), prof. dr. Valter MEMISHA, prof. dr. Seit MANSAKU, prof. dr. Rami MEMUSHAJ, akad. as. prof. dr. Shaban SINANI, prof. dr. Ludmila BUXHELI, prof. dr. Bardhyl DEMIRAJ, prof. dr. Agron DURO, prof. dr. Tomorr PLANGARICA, prof. dr. Laura SMAQI, prof. as. dr. Spiro GJONI, prof. dr. Dhurata SHEHRI, prof. dr. Blerina SUTA, prof. as. dr. Enkeleida KAPIA, prof. as. dr. Adelina ÇERPJA, prof. as. dr. Merita BRUCI, prof. as. dr. Anila KANANAJ.

Redaktore: Engjëllushe Karaj

Faqosja: Engjëllushe Karaj

Përkujdesja grafike: Dorina Muka

© Copyright 2022: ASA, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Të gjitha të drejtat të rezervuara