Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XIV

M

Autorët

  • Eqrem Çabej

Abstrakti

Rreth etimologjisë së fjalëve që fillojnë me germën M

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuhësi, Gjuha Shqipe

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1965-01-01

Si të citoni

Çabej, E. (1965). Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XIV: M. Studime Filologjike, 18(3), 15–54. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1117

Numri

Seksioni

Articles