Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XII.

K

Autorët

  • Eqrem Çabej

Abstrakti

Mbi etimologjinë e germës K.

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuha Shqipe

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1964-01-01

Si të citoni

Çabej, E. (1964). Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XII.: K. Studime Filologjike, 18(1), 61–98. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1183

Numri

Seksioni

Articles