Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XIII

L

Autorët

  • Eqrem Çabej

Abstrakti

.Mbi etimologjinë e fjalëve që fillojnë me L

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuha Shqipe

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1964-04-01

Si të citoni

Çabej, E. (1964). Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XIII: L. Studime Filologjike, 18(2), 11–44. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1229

Numri

Seksioni

Articles