Studime rreth etimologjisë se gjuhes Shqipe XVI

O

Autorët

  • Eqrem Çabej

Abstrakti

Rreth etimologjisë së fjalëve që fillojnë me germën O

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuhësi, Gjuha Shqipe

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1965-01-01

Si të citoni

Çabej, E. (1965). Studime rreth etimologjisë se gjuhes Shqipe XVI: O. Studime Filologjike, 19(1), 3–46. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1668

Numri

Seksioni

Articles