Studime rreth etimologjise se gjuhës Shqipe XVII

P

Autorët

  • Eqrem Çabej

Abstrakti

Rreth etimologjisë së shkronjës P

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuhësi, Gjuha Shqipe

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1965-04-01

Si të citoni

Çabej, E. (1965). Studime rreth etimologjise se gjuhës Shqipe XVII: P. Studime Filologjike, 19(2), 7–54. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1940

Numri

Seksioni

Articles