Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XVIII

R

Autorët

  • Eqrem Çabej

DOI:

https://doi.org/10.62006/sf.v19i3.1953

Abstrakti

Rreth etimologjisë së shkronjës R

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuhësi, Gjuha Shqipe

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1965-07-01

Si të citoni

Çabej, E. (1965). Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XVIII: R. Studime Filologjike, 19(3), 41–84. https://doi.org/10.62006/sf.v19i3.1953