Rreth disa çfaqjeve të ndikimit të homonimisë në gjuhën Shqipe

Autorët

  • Xhevat Lloshi

DOI:

https://doi.org/10.62006/sf.v19i3.1956

Abstrakti

Homonimia, tingëllimi i njëjtë i njësive të ndryshme leksikore, ze një vend të veçantë në rrethin e fenomeneve të gjuhës. Arësyeja kryesore e lindjes së saj është se gjuha ndryshon, lëviz, zhvillohet në të g jitha pjesët e sistemit të vet. Fjalë dikur k re jt të largëta, me ndryshimin e gjatë fonetik që pësojnë në përputhje me ligjet e brendëshme të gjuhës shqipe, dalin më në fund me tingëllim të njëjtë. Nga vëzhgimet mbi homonimet në gjuhën shqipe del se ato kanë lindur edhe gjatë fjalëformimit, ndërsa një numër i madh dalin gjatë huazimit të fjalë ve të ndryshme dhe gjatë hyrjes në gjuhën letra re të shkruar e të folur të fjalëve nga dialektet. e së fundi, në raste të veçanta, homonimia lind për shkak të largimit të madh të kuptimeve të po asaj fjalë, për shkak të zbërthimit të polisemisë.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Botuar

2023-06-21

Si të citoni

Lloshi , X. (2023). Rreth disa çfaqjeve të ndikimit të homonimisë në gjuhën Shqipe. Studime Filologjike, 19(3), 125–130. https://doi.org/10.62006/sf.v19i3.1956

Numri

Seksioni

Kumtesa dhe shënime

Artikujt më të lexuar nga i njëjti autor

1 2 > >>