Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XIX

Rr

Autorët

  • Eqrem Çabej

Abstrakti

Rreth etimologjisë së shkronjës Rr

Fjalët kyçe:

Etimologji, Gjuha Shqipe, Gjuhësi

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Botuar

1965-10-01

Si të citoni

Çabej, E. (1965). Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XIX: Rr. Studime Filologjike, 19(4), 41–70. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1962

Numri

Seksioni

Articles