Dy etimologji nga fusha e gjuhës shqipe

Autorët

  • Eric P. Hamp

Abstrakti

Vytantas Maziulis (Kalbotyra 14.101-2, 1966) ka propozuar që fjala e prusishtes së vjetër ayculo «gjilpërë» E 470 duhet të lexohet *ayqulo = ciqulö — auqle GöGr 86. Kjo duhet të parapëlqehet shumë nga barazimi me greq. ~7Άr<. të paktën për dy arësye* 1. Barazimi grek është tërheqës kryesisht për shkak të përputhjes së tij të përpiktë sic mendohet, duke përfshirë prapashtesën dhe Semantiken. Porse po të jetë kështu, përsëri ne nuk e shpjegojmë dot u e prusishtes së vjetër (tërthorazi e reflektuar edhe në grafinë e gabuar greq: u.—n), pasi greq. k nuk mund të vijë nga një labiovelare (ose velare plus u) dhe nuk ka një rrugë të lehtë për të shpjeguar humbjen silabike të u në greqishten.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Eric P. Hamp

Universiteti i Çikagos

References

Duke hequr σίκλοι ne heqim mënjanë gjithashtu një pranëvënje (juksta- pozicion) të mundshëm. në vazhdimin, me άιχμή (që tani sigurohet me miken. a,t-ka-sa-ma kallz. shum. PY Jn 829. 3 që është *aiksmâ) pasi duket qartë se është më mirë të shkojmë pas Frisk (s.v.) dhe të barazohen këto të dyja brenda greqishtes. Për këtë dhe për iësmas ne duhet të kemi një bazë të ndryshme *Haaïii-.

Mashkullorja zvogëluese në -Θ në këtë formë të Sofikôsë përputhel me shu- mësln, që i përket klasës së vogël dhe të parregullt lë shumësave në -zi·. Kjo prapashtesë e shumësit është homofone me zvogëluesen femërore -ze.

Downloads

Botuar

2023-09-26

Si të citoni

Hamp, E. (2023). Dy etimologji nga fusha e gjuhës shqipe. Studime Filologjike, 1(3), 119–122. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/2806

Numri

Seksioni

Articles