Romani “Sofia kominiate” i Santorit dhe “të fejuarit” e Manzonit: ngjashmëri dhe dallime

Autorët

  • Klara Kodra

DOI:

https://doi.org/10.62006/sf.v1i3-4.3037

Abstrakti

Santorin mund ta konsiderojmë të parin romancier shqiptar falë veprës së tij të pabotuar arbërisht (romanin “Sofia Kominiate”), të cilësuar pozitivisht dhe nga De Rada në revistën e tij “Fjamuri i Arbërit”. Cilësimi i De Radës tërheq vëmendjen ndaj veçantisë së këtij përpilimi të Santorit, i cili grish të shtrohen krahasime apo reflektime përqasëse me një autor të njohur të letërsisë italiane, pikërisht, Alessandro Manzonin (1785-1873). Do të parashtrojmë në këtë trajtesë tonën ndikimin që mendojmë se Santori kishte nga ky autor, duke vënë në dukje tipare ngjashmërie në personazhe të të dy veprave. Ne i mbahemi mendimit, siç e kemi shprehur edhe në studime të mëparshme, që duke shkruar romane, Santori nuk u nis thjesht nga ndjenja e një detyre patriotike për t’i falur kombit të vet një lloj të ri si mendojnë disa studiues, po nga një frymëzim i brendshëm që e shtynte të plotësonte gjinitë e tjera që lëvroi, poezinë dhe dramaturgjinë me një lloj të veçantë të prozës, siç ishte lloji proteiform dhe i paparashikueshëm i romanit.

Fjalët kyçe:

roman, romancier i parë, letërsi italiane, autor arbëresh, Sofia Kominiate, të fejuarit, qasje krahasuese

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

  1. G. De Rada, “Biblioteca Albanese” te Fjamuri Arbërit, f. 204.

  2. A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi 1950, f. 72.

  3. A. Moravia, “Introduzione” në: I promessi sposi, Einaudi, 1960.

  4. A. Gramsci, vep. cit.

  5. Mario Praz, La carne, la morte, il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1977.

  6. Meqenëse kam për të treguar shumë gjëra të tjera s’do të humbas kohën duke përshkruar gjellët që sollën në tryezë se nga përgatitjet gjithkush e merr me mend. (Përshtatja ime - K.K.)

  7. Unë dua t’u kënaq dëshirën të gjithëve dhe që t’ua bëj qejfin po shkruaj këtu fjalë për fjalë përmbajtjen e letrës. (Përshtatja ime - K.K.)

  8. Klara Kodra, Romani “Sofia Kominiate” i F. Santorit, “Paralele e kryqëzime”, Tiranë, 2018, f. 242.

Downloads

Botuar

2023-12-03

Si të citoni

Kodra , K. (2023). Romani “Sofia kominiate” i Santorit dhe “të fejuarit” e Manzonit: ngjashmëri dhe dallime. Studime Filologjike, 1(3-4), 65–74. https://doi.org/10.62006/sf.v1i3-4.3037