[1]
Svane , G. 2023. Si të lexojmë veprën e Budit “Speculum Confessionis”?. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 5–34. DOI:https://doi.org/10.62006/sf.v75i3-4.1103.