[1]
Svane , G. 2023. Si të lexojmë veprën e Budit “Speculum Confessionis”?. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 5–34.