[1]
Plangarica , T. 2023. ‘Prologu’ i këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, i shqyrtuar përmes prurjeve teorike dhe koncepteve të përpunuara në analizën e diskursit dhe pragmatikën letrare. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 35–60.