[1]
Leka, A. 2023. Poezia-miniaturë në gjuhën Shqipe dhe shkurtimat e Xhevahir Spahiut. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 81–112.